สีสำหรับทาพื้นอีพ็อกซี่

1.สีอีพ็อกซี่ระบบนํ้า สำหรับงานทาพื้นคอนกรีต (EPOXY PAINT WATERBASED) ไม่มีส่วนผสมของสารระเหยหรือทินเนอร์ จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน

การใช้งาน : ใช้สำหรับทาพื้นคอนกรีต เช่น พื้นโรงงาน โกดัง พื้นศูนย์บริการรถยนต์ โรง ซ่อม ลานจอดรถอากาศยาน พื้นทางเดิน และพื้นลานเอนกประสงค์ต่าง ๆ

การทาสี : ไม่ต้องกังวลเรื่องความชื้นของอากาศ ทาได้แม้ในพื้นผิวที่เช็ดแห้งหมาด ๆ

คุณสมบัติ : ให้สีสวยงาม, ทำให้พื้นมีความสะอาด, ป้องกันการเกิดฝุ่นจากชั้นคอนกรีต ป้องกันของเหลวต่างๆ เช่น น้ำ น้ำมัน ไขมัน และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่จะซึมเข้าพื้นคอนกรีต ซึ่งทำ ให้เกิดการหมักหม่ม เกิดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อโรคต่างๆ, ป้องกันกรด ด่าง และสารเคมี ต่างๆ ซึมเข้าทำลายชั้นคอนกรีต ที่แช่ขังเป็นเวลานาน, ยึดเกาะกับพื้นคอนกรีตได้ดีมาก, ยานพาหนะต่าง ๆ ตั้งแต่รถเข็นถึงรถบรรทุกที่เป็นล้อยางวิ่งผ่านได้ (โครงสร้างพื้นคอนกรีตต้อง แข็งแรง)

2.แว็กซ์ชนิดใสและแว็กซ์สีพื้นอีพ็อกซี่ระบบนํ้า ใช้สำหรับงานทาพื้นคอนกรีต (EPOXY WAX WATER BASED) ไม่มีส่วนผสมของสารระเหยหรือทินเนอร์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน

การใช้งาน : สำหรับทาพื้นคอนกรีต เช่น พื้นโรงงาน โกดัง ลานจอดรถยนต์ สำนักงาน ร้านค้า ทางเดินพื้นคอนกรีตทั่วไป งานทาทั่วไป เช่น ทาพื้นผิวไม้ ไม้สาน พื้นผิวกระเบื้องแผ่น เรียบ กระเบื้องซีเมนต์วีว่าบอร์ด ฯ

การทาสี : ไม่ต้องกังวลเรื่องความชื้นของอากาศ ทาได้แม้ในพื้นผิวที่เช็ดแห้งหมาดๆ

คุณสมบัติ : ให้สีสวยงาม, ทำให้พื้นมีความสะอาด, ป้องกันการเกิดฝุ่นจากชั้นคอนกรีต

3.สีอีพ็อกซี่ระบบทินเนอร์ สำหรับงานทาพื้นคอนกรีต (EPOXY PAINT SOLVENT BASED) สำหรับพื้นคอนกรีตที่ไม่มีป้ญหาเรื่องความชื้น ไอระเหยของความชื้นจากชั้น ใต้ดิน หรือด้านใต้

พื้นคอนกรีต เช่น พื้นคอนกรีตติดดิน หรือเทบนคานยกลอยเหนือระดับผิวดิน ที่ ทำระบบกันซึมที่ได้มาตรฐานก่อนเทพื้น

การใช้งาน : หรับทาพื้นคอนกรีต เช่น พื้นโรงงาน โกดัง พื้นศูนย์บริการรถยนต์ โรง ซ่อม ลานจอดรถยนต์อากาศยาน พื้นทางเดิน และพื้นลานเอนกประสงค์ต่าง ๆ

คุณสมบัติ : ให้สีสวยงาม, ทำให้พื้นมีความสะอาด, ป้องกันการเกิดฝุ่นจากชั้นคอนกรีต

4.สีอะคลิลิคระบบนํ้า สำหรับงานทาพื้น (ACRYLIC PAINT WATER BASED) ไม่มีส่วนผสมของสารระเหยทินเนอร์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน

การใช้งาน : สำหรับทาพื้นคอนกรีต พื้น FLOOR HARDENER โรงงาน สำนักงาน โกดัง ทางเดิน พื้นคอนกรีตทั่วไป งานทาทั่วไป เช่น ทาพื้นผิวไม้ ไม้สาน พื้นผิวกระเบื้องแผ่น เรียบ กระเบื้องซิเมนต์วีว่าบอร์ด ฯ

คุณสมบัติ : ให้สีสวยงาม ทำให้พื้นมีความสะอาด ป้องกันการเกิดฝุ่นจากชั้นคอนกรีต ได้เล็กน้อยป้องกันของเหลวต่าง ๆ เช่น น้ำ น้ำมัน ไขมัน สิ่งสกปรกต่างๆ ซึมเข้าพื้นคอนกรีตได้ เล็กน้อย ยานพาหนะที่เป็นล้อยางวิ่งผ่านได้

5.อีพ็อกซี่เกราท์ระบบนํ้า (EPOXY GROUT WATER BASED) ไม่มีส่วนผสมของสารระเหยทินเนอร์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน

การใช้งาน : สำหรับเกราท์งานคอนกรีต และงานเหล็ก แท่นเครื่อง โคนเสา ฯลฯ

คุณสมบัติ : ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม แข็งแรง ทนทาน ป้องกันนํ้าหรือของเหลวซึมเข้า พื้นผิว ทนสารเคมี

6.อีพ็อกซี่มอร์ต้าระบบนํ้า สำหรับซ่อมแซมพื้นผิวคอนกรีต (EPOXY MORTAR WATER BASED)

การใช้งาน : สำหรับงานซ่อมแซมพื้นคอนกรีต ฉาบปรับแต่งส่วนที่เป็นหลุม เป็นแอ่ง ซ่อมส่วนที่แตกร้าวร่วนซุย ฯลฯ

คุณสมบัติ : ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม แข็งแรง ทนทาน ป้องกันนํ้าหรือของเหลวซึมเข้า พื้นผิว ทนสารเคมี

Recent Posts

Categories